RASTER-X

2018-05-16 18:37:44

Gud evening everyone

Waah gwaan bredas an sistren mi mean all pipel hare, mi ah greeting yuh all inna di name fi di most high, mi ape yuh cri
Comments